SK

Aktuality

Je čas dovoleniek: Pozor na Juice Jacking

Pridané 28.06.2023

Čo je na dovolenke horšie ako vybitý mobil alebo notebook? Našťastie už na mnohých letiskách a veľkých vlakových a autobusových staniciach je možné na nabitie zariadenia využiť verejnú nabíjaciu ...

Zobraziť viac

Verejný prenos štátnej skúšky vysokej školy z pohľadu GDPR

Pridané 12.06.2023

Na vysokých školách momentálne prebiehajú štátne záverečné skúšky. Okrem online komunikácie je snaha online sebaprezentácie, nielen v súkromnom sektore, ale aj v prostredí vysokých škôl. Vysoká škola ...

Zobraziť viac

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov roka 2022

Pridané 07.06.2023

Spolok pre ochranu osobných údajov SR každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšiu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov roka.

Zobraziť viac

Bezpečnosť dát: Európska komisia zakázala aplikáciu TikTok

Pridané 09.03.2023

Európska komisia vyhodnotila, že s používaním čínskej aplikácie TikTok sú spojené bezpečnostné riziká. Pozastavila jej používanie na firemných zariadeniach, ako aj na súkromných zariadeniach ...

Zobraziť viac

Ako chrániť deti a tínedžerov pred nástrahami internetu?

Pridané 17.02.2023

Internet je už v dnešnej dobe súčasťou našich životov. Využívame ho v práci, vo voľnom čase, deti ho využívajú na hry, ale aj pri vzdelávaní, často už na základnej škole. Internet má však aj svoje ...

Zobraziť viac

Rozsudok: uplatnenie práva na výmaz v Google

Pridané 17.01.2023

Poskytovateľ vyhľadávača musí odstrániť odkaz na informácie uvedené v obsahu, na ktorý je zriadený odkaz, pokiaľ žiadateľ preukáže, že sú zjavne nesprávne.

Zobraziť viac

Dark patterns na webe a manipulatívne získané osobné údaje

Pridané 27.06.2022

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, či už pri nákupe cez elektronický obchod, alebo vyplnením elektronického formulára spokojnosti, vždy by mal prevádzkovateľ dodržiavať čl. 5 GDPR, teda ...

Zobraziť viac

Kontrola spracúvania osobných údajov v roku 2022 bude zameraná na realitné kancelárie

Pridané 01.05.2022

Ste realitná kancelária? Dbáte dôsledne na ochranu osobných údajov vašich klientov? Máte v poriadku dokumentáciu? Úrad na ochranu osobných údajov sa v roku 2022 v rámci kontrol zameria aj na činnosť ...

Zobraziť viac

Aké úlohy plní zodpovedná osoba podľa GDPR a manažér kybernetickej bezpečnosti?

Pridané 16.03.2022

Ste povinní vo svojej spoločnosti zo zákona vymenovať zodpovednú osobu podľa GDPR či manažéra kybernetickej bezpečnosti? Chcete ich vymenovať len preto, aby ste splnili zákonné požiadavky? Ich ...

Zobraziť viac

Pár pravidiel bezpečnosti, ktoré nestoja skoro nič a majú nekonečnú hodnotu

Pridané 09.03.2022

Najčastejšia predstava o bezpečnosti v rámci spoločnosti je, že všetko ohľadom nej je drahé. V základoch informačnej architektúry to tak skutočne môže byť. Je potrebné investovať do solídnych ...

Zobraziť viac

BYOD: ako nastaviť používanie vlastných zariadení v práci z pohľadu GDPR a bezpečnosti firemných dát?

Pridané 03.03.2022

Situácia v súvislosti s pandémiu zmenila nielen naše rodinné životy, ale do veľkej miery aj pracovné návyky. V závislosti od možností prevádzkovateľa sa postupne dostala do popredia aj BYOD politika, ...

Zobraziť viac

Ste povinnou osobou podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti?

Pridané 23.02.2022

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o kybernetickej bezpečnosti") je účinný od 1. apríla 2018. ...

Zobraziť viac

Viete, ako by mala vyzerať cookie lišta od 1. 2. 2022?

Pridané 02.02.2022

Od 1. 2. 2022 je účinný nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Zákon prináša aj významné zmeny v oblasti spracúvania cookies. Ako spracúvať cookies, aby ste boli v súlade ...

Zobraziť viac

Stanovisko odborníkov pri DPO Clube ku kontrole COVID certifikátov

Pridané 06.11.2020

Je kontrola COVID certifikátov v súlade s GDPR? Je to povinnosť a na akom právnom základe môžem takéto spracúvanie vykonávať? Odpoveď Vám dá stanovisko odborníkov z DPO Clubu.

Zobraziť viac

Otvárate prevádzku po koronakríze v súlade s GDPR?

Pridané 27.05.2020

Prešli sme do 4. fázy uvoľňovania slovenskej ekonomiky a prevádzky sa otvárajú. Vo firmách tak dochádza k stretu väčšieho počtu ľudí. Zamestnávatelia, v záujme ochrany zdravia zamestnancov a v záujme ...

Zobraziť viac

Ochrana osobných údajov pri prevádzkovaní kamerových systémov sa sprísnila

Pridané 11.03.2020

Pri prevádzkovaní kamerových systémov sa okrem GDPR treba taktiež pridržiavať Usmernení č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, ktoré schválil Európsky výbor na ...

Zobraziť viac

Máte nainštalované kamery v bytovom dome?

Pridané 15.01.2020

Používaním kamerových systémov v bytovom dome spracúvate osobné údaje, konkrétne obrazovú podobizeň fyzických osôb, vstupujúcich do domu - vlastníkov bytov, ich rodinných príslušníkov a návštevy. ...

Zobraziť viac

Spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem

Pridané 16.10.2019

Prevádzkovatelia môžu spracúvať osobné údaje, okrem iných právnych základov, aj na právnom základe oprávnený záujem. Na aké účely sa v praxi najčastejšie používa?

Zobraziť viac

Bezpečnosť práce, zdravotný dohľad a spracúvanie osobných údajov

Pridané 20.08.2019

Každý zamestnávateľ je povinný na pracovisku dodržiavať súbor opatrení, prostredníctvom ktorých možno obmedziť poškodenie zdravia zamestnancov a zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na ...

Zobraziť viac

Spracúvanie fotografie zamestnanca v súlade s GDPR

Pridané 25.06.2019

Spracúvanie fotografií zamestnancov je v praxi pomerne časté. Môžeme ich vidieť na vizitkách, služobných preukazoch, na intranete, ale aj na webe či na firemných letákoch. Použitie fotografií na ...

Zobraziť viac

Spracúvanie rodného čísla ako osobného údaja podľa GDPR

Pridané 07.05.2019

Od 25. mája 2018 sa vo všetkých členských štátoch EÚ, teda aj na Slovensku, uplatňuje nové nariadenie o ochrane osobných údajov - GDPR. Ako možno zákonne spracúvať rodné číslo podľa novej legislatívy?

Zobraziť viac

Elektronický prístupový systém a ochrana osobných údajov

Pridané 05.04.2019

Elektronické prístupové systémy sa v praxi využívajú na zabezpečenie vstupu do budovy na účely ochrany majetku alebo na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do objektu. Využívajú sa aj na účel ...

Zobraziť viac

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov v súlade s GDPR

Pridané 15.03.2019

Podľa GDPR každý zamestnávateľ je prevádzkovateľom osobných údajov svojich zamestnancov, lebo sám vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene. Aké osobné ...

Zobraziť viac

Najčastejšie mýty o GDPR

Pridané 02.02.2019

Vo všeobecnosti existujú dva hlavné dôvody, prečo sa mylné predstavy o GDPR šíria a prečo sa predovšetkým u laikov ujali. Prvým dôvodom je naša náchylnosť veriť tomu, čo konzumujeme online. Médiá ...

Zobraziť viac

Najčastejšie porušenia GDPR v praxi a pokuty

Pridané 22.01.2019

V súvislosti s GDPR sú často skloňované sankcie a pokuty, ktoré môžu dosiahnuť závratnú výšku až do 20 mil. eur alebo až do 4 % celkového ročného celosvetového obratu. Cieľom GDPR je hájiť práva ...

Zobraziť viac

Spracúvanie osobných údajov na účely marketingu

Pridané 20.12.2018

Marketing je veľmi dôležitý pre úspešné podnikanie. Umožňuje prilákať nového zákazníka alebo udržať si existujúceho. Pri marketingových aktivitách sa pracuje s množstvom osobných údajov. Ako s nimi ...

Zobraziť viac

Biometrické dochádzkové systémy z pohľadu GDPR

Pridané 13.12.2018

V poslednej dobe zamestnávatelia, z dôvodu väčšej kontroly a za účelom zamedziť podvodom zo strany zamestnancov pri zapisovaní pracovného času, čoraz viac využívajú dochádzkové systémy s biometriou. ...

Zobraziť viac

Výber zamestnancov a ochrana osobných údajov

Pridané 07.12.2018

Zamestnávateľ pri výbere nových zamestnancov získava o uchádzačoch osobné údaje, ktoré na účel výberového konania spracúva. Aké má povinnosti podľa nariadenia GDPR, ktoré je v platnosti od 25. 5. ...

Zobraziť viac

Ako GDPR nahliada na používanie kamerových systémov

Pridané 28.11.2018

Veľa firiem inštaluje vo svojich prevádzkach kamerové systémy. Pohľad na monitorovanie z hľadiska ochrany osobných údajov závisí od účelu monitorovania. Najčastejšie ide o monitorovanie zamestnancov ...

Zobraziť viac

GDPR v otázkach a odpovediach - nie všetky firmy sú pripravené - časť 2

Pridané 20.09.2018

V predchádzajúcom článku sme si zhnruli v kocke GDPR a jeho špecifiká v prehľadnej forme najčastejších otázok a odpovedí na ne. A to tak pre prevádzkovateľov, ako aj pre sprostredkovateľov. Išlo ...

Zobraziť viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov v otázkach a odpovediach

Pridané 30.07.2018

Určite spracúvate osobné údaje zákazníkov alebo zamestnancov. Nie je vám jasné, kedy potrebujete súhlas s ich spracovaním a kedy nie? Ponúkame Vám praktický článok, spracovaný formou otázok ...

Zobraziť viac

GDPR v otázkach a odpovediach - nie všetky firmy sú pripravené – časť 1

Pridané 03.05.2018

GDPR sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch EÚ od 25. mája 2018. Keďže GDPR je nariadenie, nie smernica, jednotlivé krajiny ho nemusia transponovať do svojej legislatívy (ale môžu) - ...

Zobraziť viac

GDPR nie je strašiak pre firmy

Pridané 27.03.2018

Od 25. mája 2018 začne aj na Slovensku platiť Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Nie je to žiadny strašiak pre ...

Zobraziť viac

Kódexy správania a certifikáty ako prostriedky na preukázanie súladu s GDPR – časť II.

Pridané 21.03.2018

  Kľúčovým prielomom GDPR, pokiaľ ide o kódexy správania, je ideová podstata, že môžu byť záväzné a vynútiteľné - skôr ako len dobrovoľné a samoregulačné. GDPR vyžaduje, aby schválené kódexy ...

Zobraziť viac

Povinnosť informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR

Pridané 02.03.2018

Nové európske nariadenie GDPR zakotvuje právny rámec informačnej povinnosti prevádzkovateľa, teda poskytovania informácií dotknutej osobe, ktoré sa týkajú spracovania jej osobných údajov. Ako správne ...

Zobraziť viac

Čo to je GDPR a na čo sa treba pripraviť?

Pridané 28.02.2018

Od 25. mája 2018 začne aj na Slovensku platiť Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Čo sa zmení v oblasti ochrany ...

Zobraziť viac

GDPR: Ako sa zmenia povinnosti spracúvania osobných údajov v e-shope

Pridané 20.02.2018

Čoraz viac nákupov tovarov a služieb sa uskutočňuje na internete. GDPR ukladá firmám a organizáciám niekoľko nových povinností, ktoré doteraz zákon o ochrane osobných údajov nepoznal. Nové povinnosti ...

Zobraziť viac

Kódexy správania a certifikáty ako prostriedky na preukázanie súladu s GDPR – časť I.

Pridané 07.02.2018

GDPR schvaľuje používanie kódexov správania a certifikátov s cieľom poskytnúť signál dotknutým osobám a regulátorom, že organizácia je v súlade s nariadením, a ponúka dohľad tretej strany ako ďalšiu ...

Zobraziť viac

Nové práva dotknutých osôb podľa GDPR a povinnosti firiem

Pridané 23.01.2018

Jednou z kľúčových zmien, ktoré prináša nariadenie GDPR, sú nové práva dotknutých osôb, ako aj posilnenie existujúcich. Firmy by mali mať väčšiu kontrolu nad spôsobom, akým spracovávajú osobné údaje ...

Zobraziť viac

Právne základy spracúvania osobných údajov podľa GDPR

Pridané 11.01.2018

Právne základy, na základe ktorých môžete spracúvať osobné údaje fyzických osôb, sa od 25. mája 2018 výrazne zmenia. Niektoré právne základy podľa platnej slovenskej právnej úpravy sa budú používať ...

Zobraziť viac

GDPR a cezhraničné prenosy údajov - časť II.

Pridané 12.12.2017

V druhej časti článku o cezhraničnom prenose údajov v súvslosti s nariadením GDPR sa venujeme kódexom správania a certifikačným mechanizmom, ustanoveniam pre záväzné firemné pravidlá, výnimkám pre ...

Zobraziť viac

GDPR a cezhraničné prenosy údajov – časť I.

Pridané 03.12.2017

GDPR umožňuje prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie za predpokladu splnenia stanovených podmienok. Podobne ako rámec stanovený v doteraz platnej Smernici, GDPR ...

Zobraziť viac

GDPR – Čo je profilovanie?

Pridané 04.11.2017

  Stará smernica o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov nadobudla účinnosť pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Odvtedy sa rozšírili technológie, ktoré ...

Zobraziť viac

Nové povinnosti podľa GDPR 2 - Sprostredkovatelia

Pridané 28.10.2017

GDPR ukladá firmám a organizáciám niekoľko nových povinností, ktoré doteraz zákon o ochrane osobných údajov nepoznal. Nové povinnosti budú mať od 25. mája 2018 prevádzkovatelia osobných údajov aj ...

Zobraziť viac

GDPR - Čo je pseudonymizácia?

Pridané 23.10.2017

GPDR zavádza v podstate celkom nový koncept v európskom práve na ochranu osobných údajov – pseudonymizáciu – pre proces, ktorý narába s údajmi ani nie anonymnými, ale ani priamo identifikujúcimi.

Zobraziť viac

Nové povinnosti podľa GDPR 1 - Prevádzkovatelia

Pridané 12.10.2017

  GDPR ukladá firmám a organizáciám niekoľko nových povinností. Tie doteraz zákon o ochrane osobných údajov nepoznal. Nové povinnosti budú mať od 25. mája 2018 prevádzkovatelia osobných údajov, ...

Zobraziť viac

Čo je osobný údaj podľa GDPR?

Pridané 28.09.2017

  Jedným z dôvodov zavedenia GDPR bolo presnejšie definovať to, čo sa dá klasifikovať ako údaj, ktorým je možné identifikovať konkrétnu osobu. Nové Nariadenie GDPR mení definíciu osobných údajov ...

Zobraziť viac

GDPR sprísňuje požiadavky na súhlas so spracovaním osobných údajov

Pridané 27.09.2017

Spracúvate osobné údaje vašich stávajúcich či potenciálnych zákazníkov alebo zamestnancov? Nie je vám jasné, kedy potrebujete súhlas s ich spracovaním a kedy nie? Poznáte súčasnú právnu úpravu ...

Zobraziť viac

Blíži sa revolúcia v ochrane osobných údajov - pripravte sa sa nami na GDPR

Pridané 27.06.2017

Európsky parlament prijal 27. apríla 2016 Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Používa sa preň skratka GDPR (General Data ...

Zobraziť viac

Zmeny v povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov v e-shope

Pridané 29.09.2016

Aké sú povinnosti prevádzkovateľa e-shopu z hľadiska ochrany osobných údajov zákazníkov? Po novom už prevádzkovateľ e-shopu nemá povinnosť oznamovať IS e-shop úradu.

Zobraziť viac

Cloudové služby a ochrana osobných údajov

Pridané 12.08.2016

Poskytnutím údajov do cloudu zákazníci cloudových služieb strácajú výlučnú kontrolu nad poskytnutými osobnými údajmi. Z pohľadu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplýva zákazníkovi ...

Zobraziť viac

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Pridané 12.08.2016

Európska komisia 12. júla 2016 zaviedla štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Chráni základné práva každej fyzickej osoby v EÚ, ktorej osobné údaje sa prenášajú do Spojených štátov, ...

Zobraziť viac

Môžete tento rok očakávať kontrolu z úradu na ochranu osobných údajov?

Pridané 31.01.2016

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojej internetovej stránke plán kontrol na rok 2016. Na aké zákonné povinnosti sa zameria v tomto roku?

Zobraziť viac

Akčný plán 2016 na implementáciu európskych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov

Pridané 31.01.2016

Pracovná skupina A29 alebo aj A29 WP (z angl. Article 29 Working Party), zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov ...

Zobraziť viac