SK

Cookies

Informácie o súboroch cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) pri návšteve webových stránok, a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky. Prostredníctvom cookies spracúvame údaje o Vašej návšteve nášho webového sídla, informácie o IP adrese pripojenia a tiež informácie o vašej aktivite. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby a prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám.

Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („cookies tretej strany“).

Na fungovanie našej webovej stránky používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky ako sú prihlásenie používateľa a správa účtov.

Spracúvanie nevyhnutných cookies uskutočňujeme na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa). Našim oprávneným záujmom je optimalizácia a funkčnosť webovej stránky.

Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete podať na nižšie uvedený e-mail prevádzkovateľa. Nepoužívanie nevyhnutných cookies by mohlo negatívne ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

Radi by sme s Vašim súhlasom využívali aj tzv. dobrovoľné cookies (ktoré nie sú nevyhnutné):

Ide o tieto cookies:

  • analytické/ štatistické - umožňujú prostredníctvom nami využívaných služieb Google Analytics vylepšiť funkčnosť stránok sledovaním Vášho používania našej webovej stránky, pričom zber a hlásenie informácií sa uskutočňuje v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov;
  • cielené marketingové cookies - zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu Vašim záujmom.

V prípade dobrovoľných cookies spracúvame osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby). Udelenie súhlasu je dobrovoľné. O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty.

Kliknutím na tlačidlo „PRIJAŤ VŠETKY“ vyjadrujete váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane cookies tretích strán, ktoré na našej webovej stránke používame.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „NASTAVENIA SÚBOROV COOKIES“, ktoré vás presunie do druhej vrstvy našej cookie lišty. V rámci druhej vrstvy si môžete zvoliť nastavenie.

Máte tiež možnosť vybrať si „ZAKÁZAŤ VŠETKY“ – kliknutím na toto tlačidlo zakážete všetky cookies spracúvané na základe súhlasu.

Kým na lište neurčíte svoje preferencie (nezakliknete žiadne tlačidlo), nebudú sa cookies ukladať, okrem nevyhnutných cookies.

Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Máte možnosť kedykoľvek vyvolať cookie lištu kliknutím na ikonu označenú ako „cookies“ v dolnej časti našej webstránky a súhlas so spracúvaním cookies odvolať resp. zmeniť svoje preferencie.

Využívame služby dodávateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics). Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu.

Pri využívaní služieb nášho dodávateľa dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny (Spojených štátov amerických). Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenos údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Podmienky ochrany súkromia Google: https://policies.google.com/privacy

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo dokým ich nevymažete.

Prevádzkovateľ: spoločnosť i-Secure, s.r.o., so sídlom: Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava, IČO: 50 176 382, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 109653/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 911 855 395, e- mail: info@isecure.sk

Podrobnejšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nájdete v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov zverejnenom na našej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.

Na webovej stránke spracúvame nasledovné cookies od nasledovných poskytovateľov: