SK

GDPR nie je strašiak pre firmy

Od 25. mája 2018 začne aj na Slovensku platiť Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Nie je to žiadny strašiak pre firmy, ale má za úlohu dať im do pozornosti dôležitosť ochrany osobných údajov a ochrany súkromia fyzických osôb.

Aj napriek tomu, že na Slovensku je ochrana osobných údajov dostatočne legislatívne upravená už teraz, firmy túto problematiku neberú dostatočne vážne.

Hlavným cieľom GDPR nie je strašiť firmy pokutami, ale zvýšiť ochranu osobných údajov fyzických osôb, posilniť práva dotknutých osôb a dať firmám na vedomie, aby sa ochrane osobných údajov a bezpečnostným opatreniam s ňou súvisiacim začali seriózne venovať, a to nielen vtedy, keď dôjde k ich úniku alebo príde sťažnosť dotknutej osoby.

Ponúkame Vám rozhovor s konateľom spoločnosti i-Secure, s. r. o., špecializujúcej sa na ochranu osobných údajov, odvysielaný prostredníctvom internetovej televízie appDay.tv, kde je laicky vysvetlené, čo je osobný údaj, čo je behaviorálna reklama alebo sledovanie na internete, kedy je potrebný súhlas fyzickej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, aké zásady pri spracúvaní osobných údajov musia firmy dodržiavať, čo musia firmy robiť v prípade úniku osobných údajov a aké opatrenia prijať, aby sa to nestalo, ako GDPR posilňuje práva zamestnancov či spotrebiteľov.

Video si môžete pozrieť tu!