SK

Ako chrániť deti a tínedžerov pred nástrahami internetu?

Internet je už v dnešnej dobe súčasťou našich životov. Využívame ho v práci, vo voľnom čase, deti ho využívajú na hry, ale aj pri vzdelávaní, často už na základnej škole. Internet má však aj svoje nástrahy, pred ktorými by sme sa mali účinne chrániť nielen my dospelí, ale musíme efektívne zabezpečiť aj ochranu našich detí a naučiť ich, ako bezpečne používať internet.

Uistite sa, o tom, s kým vaše dieťa na internete komunikuje

Komunikácia na internete je oveľa jednoduchšia, ako v reálnom svete. Partner nevidí a nevie odčítať našu neverbálnu komunikáciu, nemusíme odpovedať hneď, odpoveď si môžeme premyslieť. Môžeme upravovať našu identitu, môžeme ju taktiež utajiť a skryť sa pod prezývku. Takáto anonymita však má aj svoje nástrahy. Zaujímajte sa, s kým vaše deti na internete diskutujú. Poučte ich, že ak je im komunikácia nepríjemná alebo ich partner do niečoho tlačí, aby komunikáciu ukončili.

Chráňte zariadenia mladších detí pomocou rodičovskej kontroly

Dnešné deti sa so vzťahom k elektronike takpovediac už narodia, a asi to nie je náhoda, keďže elektronizácia ide dopredu a internet je nevyhnutnou súčasťou našich životov. Mladšie deti ale ešte nevedia o nástrahách internetu, preto rodičovská kontrola môže byť užitočný nástroj, ako zabezpečiť ich bezpečnosť na internete. Rodičovská kontrola vám posiela reporty, akú aplikáciu vaše dieťa stiahlo, kde sa pripojilo, chráni ho pred prezeraním nevhodných stránok. S pomocou rodičovskej kontroly môžete obmedziť čas dieťaťa strávený na internete.

Ako komunikovať s tínedžermi o hrozbách pri používaní internetu?

Nemôžeme mladým ľuďom internet zakazovať, pretože dospievajúcim veľmi záleží na tom, ako vyzerajú v očiach druhých. Online hry či sociálne siete sú súčasťou ich každodenných debát a ovplyvňujú úspešné začlenenie do sociálnej skupiny a formovanie sociálnej identity tínedžerov. Zaujímajte sa o ich online svet, oveľa ľahšie sa vám potom zveria s prípadnými nepríjemnými zážitkami z internetu alebo s kyberšikanou.

Verejné wifi siete sú rizikové

Mladí sa často stretávajú v nákupných centrách či v reštauráciách na letných terasách, kde využívajú tzv. free wifi. Takéto verejné wifi siete však predstavujú značné bezpečnostné riziko. Niekto sa môže tváriť, že poskytuje free wifi pripojenie, a ukradne im dáta alebo citlivé informácie. Vysvetlite tínedžerom, ak sa chcú pripojiť na wifi sieť, aby si aktivovali VPN pripojenie, osobné údaje potom budú zašifrované.

Mladí často zdieľajú fotografie na sociálnych sieťach a natáčajú videá

Tínedžeri s veľkou obľubou zdieľajú na sociálnych sieťach svoje fotografie alebo si pravidelne menia profilovky. Rozprávajte sa s nimi o tom, čo môže byť vidno na fotografii alebo videu. Na základe vybavenia domácnosti sa napríklad dajú posúdiť majetkové pomery rodiny. Upozornite ich taktiež na fakt, že keď niečo vložia na sociálnu sieť, zostane to na nej zavesené navždy.

Ktoré údaje by sme nemali na sociálnych sieťach zverejňovať

Medzi údaje, ktoré by sme nemali zverejňovať na sociálnych sieťach patria: adresa, telefónne číslo, rodné číslo, čísla účtov a platobných kariet, heslá, fotografie z dovolenky v plavkách, vybavenie našej domácnosti.

Chráňme naše zariadenia silným heslom

Silné heslo by malo obsahovať:

  • 12 alebo viac znakov,
  • kombináciu písmen a číslic,
  • striedanie veľkých a malých písmen.

Otázke bezpečnosti detí a tínedžerov na internete sa venoval aj Úrad na ochranu osobných údajov SR a ku Dňu ochrany osobných údajov, ktorý pripadol na 28. 1. 2023 priniesol prezentáciu s edukatívnym obsahom na tému: Bezpečnosť detí a tínedžerov na internete, ktorá je určená pre širokú verejnosť so záujmom o zabezpečenie ochrany identity mladých ľudí vo virtuálnom svete. Téma bola pripravovaná v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch.