SK

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov roka 2022

Spolok pre ochranu osobných údajov SR každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšiu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov roka. Spoločnosť i-Secure, s. r. o. je riadnym členom Spolku už niekoľko rokov. Nominovaných súťažiacich hodnotí odborná komisia.

Tento rok sa slávnostné vyhlásenie výsledkov uskutočnilo 5. 6. 2023 na EPI konferencii "GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023" v Tatranskej Lomnici, ktorá sa konala pod záštitou Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Prvý krát v SR boli udelené ceny v dvoch kategóriách – Zodpovedná osoba pre súkromný sektor a Zodpovedná osoba pre verejný sektor.

Teší nás, že Miroslav Ilavský, konateľ spoločnosti i-Secure, s. r. o.  získal cenu Zodpovedná osoba roka 2022 za verejný sektor.

Miroslav Ilavský po obdržaní ceny uviedol: „Chcem veľmi pekne poďakovať za nominácie i podporu, veľmi si to vážim. Ďakujem svojim blízkym, mojim kolegom a partnerom spoločnosti i-Secure, s. r. o., a v neposlednom rade aj našim zákazníkom. Ocenenie je povzbudením do našej ďalšej práce.“

 

Foto zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.