SK

Akčný plán 2016 na implementáciu európskych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov

Pracovná skupina A29 alebo aj A29 WP (z angl. Article 29 Working Party), zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov zverejnila Akčný plán na rok 2016. Týka sa implementácie európskeho nariadenia o ochrane údajov.

Plán je založený na štyroch prioritách:

  1. Zriadenie Európskej rady pre ochranu osobných údajov (EDPB) – má sa na ňu transformovať pracovná skupina A29.
  2. Príprava samotného fungovania one-stop-shop systému.
  3. Vypracovanie pravidiel pre:
  • portabilitu – možnosť vziať si svoje osobné údaje od prevádzkovateľa a preniesť ich k niekomu inému,
  • pojem „vysoké riziko“ v súvislosti s oznamovaním bezpečnostných incidentov samotnej dotknutej osobe,
  • Data Protection Impact Assessment – hodnotenie dopadov na ochranu osobných údajov,
  • certifikáciu,
  • interný dozor nad ochranou osobných údajov u prevádzkovateľa – Data Protection Officer (u nás nazývaný „Zodpovedná osoba“).
  1. Komunikácia ohľadne meniacej sa pracovnej skupiny na EDPB.

 

Zdroj: Statement on the 2016 action plan for the implementation of the General Data Protection Regulation