SK

Dark patterns na webe a manipulatívne získané osobné údaje

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, či už pri nákupe cez elektronický obchod, alebo vyplnením elektronického formulára spokojnosti, vždy by mal prevádzkovateľ dodržiavať čl. 5 GDPR, teda základné zásady spracúvania. Medzi ne, okrem iných patrí aj zásada transparentnosti, znamenajúca, že viete, aké osobné údaje a prečo o vás prevádzkovateľ spracúva a na aký účel. V prípade využitia takzvaných dark patterns, napríklad na stránke eshopu, tomu tak nie je. Čo vlastne sú dark patterns a aké sú ich základné typy?

Čo je dark pattern?

Za dark patterns, čierne vzory, alebo zrozumiteľnejšie „manipulatívne prvky“ sa považujú rozhrania a používateľské skúsenosti implementované na platformách sociálnych médií, vedúce používateľov k tomu, že robia neúmyselné, nedobrovoľné a potenciálne škodlivé rozhodnutia týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov. Cieľom manipulatívnych prvkov je ovplyvniť správanie používateľov a vedomá snaha brániť ich schopnosti účinne chrániť svoje osobné údaje a robiť vedomé rozhodnutia. Povedané jednoducho, ide o taký typ činnosti implementovaný do funkcionalít, kedy napriek tomu, že ste si niečo nevybrali, nerozhodli sa preto, tak sa to stane a má alebo to môže mať priamy dopad aj na spracúvanie vašich osobných údajov.

Dark pattern v praxi

V rámci prehliadania na internete na vás firma cieli ponuku, že je možné, aby ste využili jej softvér zdarma, povedzme po dobu dvoch mesiacov. Ponuka vás osloví, a tak kliknete na tlačidlo, „Využiť dva mesiace zdarma“. Za týmto klikom a vaším vedomím rozhodnutím využiť službu výhradne dva mesiace zdarma, však firma takúto službu ponúkajúca vsunula automaticky aj to, o čom vás samozrejme neinformovala, že automaticky, teda bez vášho rozhodnutia po uplynutí dvoch mesiacov prejdete  z režimu „zadarmo“ automaticky do režimu pravidelného strhávania mesačného poplatku za službu, a to bez toho, aby ste o takejto zmene režimu mali vedomosť. Ide o takzvané „nútené pokračovanie“. Firmy k nemu pristupujú v prípadoch, ak ste si už u nich niečo objednali a disponujú číslom vašej platobnej karty, nie je teda pre ne problém, aby „potichu“ prešli k pravidelným platbám, možno len pár eur, ktoré zákazník mnohokrát ani nepostrehne, až po čase. Ukončenie takéhoto „vzťahu“ býva nie vždy ľahké a firmy sa spoliehajú, že zákazník vzhľadom na pozitívne skúsenosti s inými službami spoločnosti, nebude poplatok v malej výške riešiť, alebo si ho vôbec nevšimne.

Prečo sa dark patterns spájajú aj s osobnými údajmi a ich spracúvaním?

Dôvod prepojenia nie je na prvý pohľad zrejmý, ale veľmi prostý. Ak sa spracúvajú osobné údaje v súlade s čl. 5 GDPR, na takéto spracúvanie má prevádzkovateľ právny základ, ktorý vie deklarovať aj vo vzťahu k spotrebiteľovi, dotknutej osobe. V prípade dark patterns to neplatí, alebo neplatí úplne, nakoľko pri takomto využití interakcie medzi osobou a rozhraním dochádza k tomu, že v istom bode nerozhoduje vedome zákazník, dotknutá osoba, alebo práve prevádzkovateľ, ktorý úmyselným konaním núti, alebo priamo vykoná voľbu za spotrebiteľa. Takéto nastavenie rozhrania je jednak užívateľsky nepriateľské, neetické a pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, tak v prípade ak takouto „dark pattern“ metódou k nemu dochádza, tak sa porušuje čl. 5 v celom jeho rozsahu. Nech už sa takýmto konaním spracúva nezákonne číslo vašej kreditnej karty, alebo pribudne do vášho nákupného košíka na základe nákupných preferencií aj to, čo nepotrebujete, ide v každom ohľade o nezákonne a zámerne spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa bez jeho vedomého rozhodnutia.

Aké sú najčastejšie typy dark patterns?

Zámena, alebo „Bait and switch“

Pri tomto type Dark Pattern ide o ponuku služby, ktorá vám najčastejšie „vyskakuje“ ako ponuka, pri ktorej si službu môžete vybrať hneď, napríklad upgrade programu, alebo môžete kliknúť na „vybrať neskôr, osloviť neskôr“, prípadne máte stále na výber aj voľbu X (zavrieť okno bez kliknutia na voľbu) v pravom hornom rohu. Ak však niekoľkokrát odignorujete ponuku na upgrade hneď, alebo neskôr, tak sa automaticky stane, že aj voľba X, teda zavretie okna sa zmení z klasického zavretia bez voľby, na upgrade programu. Bez vášho vedomého rozhodnutia niekto rozhodol za vás a do vášho notebooku sa aktualizuje najnovšia verzia softvéru, bez toho, aby ste si túto voľbu vedome vybrali.

Skrytá reklama, alebo ako dostať vlas z obrazovky

Slobodná voľba znamená, že svoje preferencie vyjadrujete slobodne. Čo ale zmôže sloboda, ak sa chcete zbaviť vlasu z obrazovky? Že vám to nedáva zmysel, ani nemá prečo. Ide opätovne o jednu z foriem dark patterns, kedy je grafikom úmyselne pridané do obrázku reklamy napríklad na tenisky  niečo, čo pripomína vlas, či šmuhu na obrazovke telefónu a v snahe si ju vyčistiť na tento domnelý vlas kliknete, čím vyjadríte podporu, alebo like reklame, pričom za normálnych okolností by ste tak neurobili, ale grafikom pridaný „vlas cez tenisku na obrázku“ vás k tomu donútil.

Spam kontaktov vašim menom

Ide o jednu z veľmi prefíkaných foriem dark patterns. Známym príkladom z minulosti bolo, že ak ste sa rozhodli registrovať na známej sieti a uverejniť tam svoj profesijný životopis, tak ste si hneď mohli pridať kontakty z vášho mailu. Dôsledkom takéhoto kroku, o ktorom ste ale nevedeli bolo, že spoločnosť spamovala pod vaším menom všetky uvedené kontakty a pozývala ich, aby sa tiež pridali. Teda opätovne vaše osobné údaje a osobné údaje vašich kontaktov boli bez vášho vedomia použité na inú službu, s ktorou ste nevyjadrili súhlas, ani ste ju nepovolili.

Chyták, alebo „Trick question“

Opätovne ide o úmyselné konanie s cieľom nachytať spotrebiteľa, dotknutú osobu, v tomto prípade nezmyselnou, až nepochopiteľnou otázkou alebo tvrdením. Najčastejšie sa s „trick question“ možno stretnúť pri snahe zamedziť alebo sa vyhnúť zasielaniu elektronickej reklamy. Ak ich nechcete dostávať do schránky, alebo chcete ukončiť ich odber, tak otázke k vykonaniu takéhoto kroku môže znieť aj nasledovne „Ak aj naďalej nechcete dostávať naše letáky, tak si vo výbere vyššie nevyberte žiadnu voľbu a kliknite na zastavenie neodoberania letákov“. Veď posúďte, toto asi nepotrebuje komentár.

Všetky vyššie spomenuté činnosti, s ktorými ste sa možno stretli sú dark patterns, alebo úmyselne vytvorené manipulatívne prvky rozhraní, ktoré nútia spotrebiteľa konať tak, ako nechce, prípadne tak, ako sa sám nerozhodol. Zväčša pri týchto manipulatívnych prvkoch dochádza aj k skrytému využitiu a získaniu, teda spracúvaniu osobných údajov.

Stretli ste sa s takýmto konaním, neviete si si ním rady, radi by ste sa bránili? Dali ste si navrhnúť web externej firme a nie ste si istí, či vám tam „nepridali“ aj dark patterns? Vieme vám skontrolovať web, preveriť ho a prípadné nedostatky s vaším vedomím reklamovať u objednávateľa tak, aby spracúvanie osobných údajov bolo legálne.