SK

Podmienky používania stránok

Prístupom na naše stránky vyjadrujete súhlas s nasledovnými podmienkami pre ich používanie:

  1. Vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok www.isecure.sk je spoločnosť i-Secure, s.r.o., IČO: 50 176 382 (ďalej "Prevádzkovateľ").
  2. Prevádzkovateľ vlastní všetky práva, vrátane autorských, spojených s týmito webovými stránkami.
  3. Vstupom na uvedené webové stránky potvrdzujete, že ste sa zoznámili a porozumeli podmienkam používania týchto stránok, súhlasíte s nimi a že ich budete dodržiavať. Zároveň súhlasíte aj so všetkými platnými zákonmi a právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi.
  4. Materiály uvedené na týchto webových stránkach sú chránené autorským právom, ich použitie je bezplatné a bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa stránok dovolené výlučne na nekomerčné účely. Materiály nesmiete reprodukovať, znovu publikovať, vysielať, prenášať, zobrazovať, modifikovať alebo opätovne používať. Akékoľvek takéto použitie podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti i-Secure, s. r. o. v súlade s Autorským zákonom.
  5. Informácie a dokumenty sprístupnené na týchto webových stránkach majú čisto informatívny charakter. Prevádzkovateľ nedáva záruku za ich chybnú interpretáciu pri uzatváraní obchodných prípadov. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby a vírusy.
  6. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, meniť informácie na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s ich používaním.
  7. Na stránkach sú uvedené odkazy na webové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah týchto stránok. Všetky riziká spojené s používaním takýchto informácií znáša používateľ stránok.
  8. Na webových stránkach je možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom Kontaktných alebo objednávkových formulárov. Odoslaním vyplneného formulára používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciou Prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov. Zakliknutím políčka používateľ vyjadruje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov na definovaný účel a dobu.

V prípade, že s podmienkami nesúhlasíte, prehliadané stránky môžete kedykoľvek opustiť.