SK

MKIC Stupava, s.r.o.

Implementácia GDPR

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Interné audity, kontroly súladu

Školenia pre zamestnancov

Konzultačná a poradenská činnosť