SK

Implementácia GDPR vo Vašej firme

Stiahnite si našu Prezentáciu o GDPR:

 

Krok č. 1: Vykonáme vo Vašej firme AUDIT

Spolu si ujasníme, kto sú dotknuté osoby, aké osobné údaje spracúvate, kde ich uchovávate, kto k nim má prístup a kto ich spracúva elektronicky alebo papierovo, akými technickými prostriedkami sú spracúvané, určíme účel a právny základ, posúdime primeranosť spracúvania vzhľadom k účelu a prijaté bezpečnostné opatrenia.

Krok č. 2: Urobíme ROZDIELOVÚ ANALÝZU

Posúdime (ne)súlad vašich IS s novým nariadením, predložíme konkrétne návrhy na realizáciu primeraných opatrení na zabezpečenie súladu, dohodneme si cenu za jednotlivé činnosti a časový plán ich implementácie.

Krok č. 3: REALIZÁCIA dohodnutých činností

Vypracujeme potrebné dokumenty, poučíme oprávnené osoby, vykonáme revíziu zmlúv, súhlasov, poverení, smerníc a interných dokumentov v súlade s novou legislatívou. Posúdime vplyv na spracúvanie osobných údajov v IS. Navrhneme bezpečnostné opatrenia, pomôžeme s nasadením bezpečnostných technológií.

Krok č. 4: Zavedieme vo Vašej firme UDRŽATEĽNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Odporučíme vám opatrenia na monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, ich oznamovanie, neustále zvyšovanie bezpečnostného povedomia, interných kontrol a aktualizáciu bezpečnostných opatrení.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

BEZPEČNOSŤ NIE JE POVINNOSŤ, ALE PRIORITA!