SK

Komplexná implementácia GDPR

Realizácia dohodnutých činností

  • Vypracujeme potrebné dokumenty prípadne aktualizujeme existujúce firemné dokumenty.
  • Poučíme oprávnené osoby.
  • Vykonáme revíziu zmlúv, súhlasov, poverení, smerníc a interných dokumentov v súlade s novou legislatívou.
  • Vykonáme balančný test na posúdenie práv dotknutých osôb.
  • Vypracujeme posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
  • Vypracujeme rizikovú analýzu, bezpečnostnú smernicu alebo politiku ochrany osobných údajov.

Udržateľný bezpečnostný systém

  • Navrhneme bezpečnostné opatrenia.

  • Pomôžeme s nasadením bezpečnostných technológií.

  • Odporučíme vám opatrenia na monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, ich oznamovanie.

  • Zabezpečíme pravidelné interné kontroly a aktualizáciu bezpečnostných opatrení.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

BEZPEČNOSŤ NIE JE POVINNOSŤ, ALE PRIORITA!