SK

Odborné konzultácie a GDPR školenia

Ponúkame odborné poradenstvo a konzultácie:

 • k podmienkam spracúvania a ochrany osobných údajov,
 • pri vybavovaní otázok a podnetov zo strany dotknutých osôb, pomoc pri komunikácii s nimi, s Úradom na ochranu osobných údajov,
 • posúdenie a pripomienkovanie sprostredkovateľských zmlúv, zmlúv o mlčanlivosti tretích strán, pracovných a kolektívnych zmlúv, interných smerníc a pracovných postupov,
 • pri výkone kontroly,
 • pri nastavovaní bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov, 
 • pri nastavovaní procesov, pracovných postupov, tlačív a formlárov,
 • pri príprave dokumentácie,
 • pri posudzovaní rizík na spracúvanie osobných údajov,
 • k použitiu HW a SW produktov na ochranu informácií.

 

Ponúkame školenia k ochrane osobných údajov na mieru vašim potrebám:

 • dohodnutou formou prezenčne alebo online, individuálne alebo skupinové, po pracovných tímoch alebo pre všetkých zamestnancov,
 • s možnosťou absolvovania testu účastníkov školenia a potvrdenia o absolvovaní školenia.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.