SK

Školenia a bezpečnostné poradenstvo

Ponúkame odborné poradenstvo

Ponúkame odborné poradenstvo a konzultácie ku GDPR:

  • k podmienkam spracúvania a ochrany osobných údajov,
  • pri vybavovaní otázok a podnetov zo strany dotknutých osôb, pomoc pri komunikácii s nimi, s Úradom na ochranu osobných údajov,
  • posúdenie a pripomienkovanie sprostredkovateľských zmlúv, zmlúv o mlčanlivosti tretích strán, pracovných a kolektívnych zmlúv, interných smerníc a pracovných postupov.

Ponúkame odborné poradenstvo a konzultácie k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti:

  • ku kategorizácii informácií a sietí podľa ZoKB, zisteniu rozdielov a dosiahnutiu súladu so ZoKB,
  • k vypracovaniu Projektu kybernetickej bezpečnosti, Plánu implementácie a jeho realizácii,
  • k implementácii organizačných, personálnych a technických opatrení,
  • k udržiavaniu súladu.

 Ponúkame vzdelávanie

  • Ponúkame odborné školenia o ochrane osobných údajov, IT školenia užívateľov šité na mieru, školíme priamo vo Vašej spoločnosti, resp. dohodnutou formou, ktorá vám vyhovuje.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.