SK

Audit

Audit kybernetickej bezpečnosti je určený pre:

  • prevádzkovateľov základnej služby.

Audit kybernetickej bezpečnosti predstavuje audit sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby, s cieľom preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Audit kybernetickej bezpečnosti bude pre Vás zabezpečený prostredníctvom certifikovaného audítora.

 

Kontaktujte nás na info@isecure.sk