SK

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Náš Manažér kybernetickej bezpečnosti pre Vás zabezpečuje najmä:

 • je kontaktnou osobou na prijímanie a evidenciu hlásení kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • je kontaktnou osobou pre NBÚ,
 • oznamuje zmeny Úradu do 30 dní od dňa ich vzniku  prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej  bezpečnosti,
 • konzultuje a aplikuje všetko potrebné podľa požiadaviek ZoKB,
 • rieši vzniknuté incidenty,
 • zabezpečuje audit kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 ZoKB,
 • prijíma opatrenia vyplývajúce z auditu,
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním ZoKB,
 • podieľa sa na spracovaní technických a organizačných opatrení a aktualizuje ich
 • školí administrátorov a užívateľov informačných systémov,
 • monitoruje bezpečnosti IT prostredia, zisťuje zraniteľnosti

 

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.