SK

Povinné určenie zodpovednej osoby

Kto musí mať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov od mája 2018?

Podľa nového Nariadenia EÚ o ochrane údajov – GDPR od 25. mája 2018 majú niektorí prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinnosť vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Táto povinnosť platí pre:

  • orgány verejnej moci a verejnoprávne subjekty (bez ohľadu na to, aké osobné údaje spracúvajú) a
  • spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov vo veľkom rozsahu.

Aj v prípadoch, v ktorých Nariadenie nestanovuje povinnosť menovať zodpovednú osobu, spoločnosti si môžu vymenovať zodpovednú osobu dobrovoľne.

 

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

Bezpečnosť nie je povinnosť, ale priorita!