SK

Služba zodpovednej osoby

Služba zodpovednej osoby

  • Vykonávame službu zodpovednej osoby predovšetkým v súkromných firmách, ale aj v štátnej správe.
  • Vykonávame dohľad nad činnosťou oprávnených osôb prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov a plnením základných povinností prevádzkovateľa.
  • Komunikujeme s Úradom na ochranu osobných údajov a zastupujeme Vás v prípade kontroly.
  • Vybavujeme požiadavky a sťažnosti dotknutých osôb.
  • Kontrolujeme dodržiavanie prijatých opatrení na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

Bezpečnosť nie je povinnosť, ale priorita!