SK

Odborné poradenstvo podľa GDPR

Ponúkame odborné poradenstvo

Ponúkame odborné poradenstvo a konzultácie:

  • k podmienkam spracúvania a ochrany osobných údajov,
  • pri vybavovaní otázok a podnetov zo strany dotknutých osôb, pomoc pri komunikácii s nimi, s Úradom na ochranu osobných údajov,
  • posúdenie a pripomienkovanie sprostredkovateľských zmlúv, zmlúv o mlčanlivosti tretích strán, pracovných a kolektívnych zmlúv, interných smerníc a pracovných postupov.

 

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

BEZPEČNOSŤ NIE JE POVINNOSŤ, ALE PRIORITA!