SK

Vypracovanie dokumentácie na ochranu osobných údajov

Vypracujeme Vám na mieru zákonom požadovanú dokumentáciu

Dokumentácia ochrany osobných údajov podľa platného slovenského zákona č. 122/2013 Z. z. obsahuje:

  • Analýzu podmienok spracúvania OU u prevádzkovateľa a určenie legislatívnych požiadaviek.
  • Vypracovanie evidenčných listov informačných systémov prevádzkovateľa.
  • Vypracovanie Bezpečnostných projektov a smerníc na ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

BEZPEČNOSŤ NIE JE POVINNOSŤ, ALE PRIORITA!