SK

Odborné poradenstvo a školenia k ochrane osobných údajov

Ponúkame odborné poradenstvo

Ponúkame odborné poradenstvo a konzultácie:

  • k podmienkam spracúvania a ochrany osobných údajov,
  • pri vybavovaní otázok a podnetov zo strany dotknutých osôb, pomoc pri komunikácii s nimi, s Úradom na ochranu osobných údajov,
  • posúdenie a pripomienkovanie sprostredkovateľských zmlúv, zmlúv o mlčanlivosti tretích strán, pracovných a kolektívnych zmlúv, interných smerníc a pracovných postupov.

Školenie oprávnených osôb prispôsobíme individuálnym potrebám prevádzkovateľa

 

Na školení je oprávnená osoba poučená o svojich právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov, ako aj bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa, prijatých na dosiahnutie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

O školení je vyhotovený preukázateľný, spravidla písomný Záznam o poučení.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

BEZPEČNOSŤ NIE JE POVINNOSŤ, ALE PRIORITA!