SK

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov je potrebné vypracovať, keď je pravdepodobné, že spracúvanie vedie k veľkému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb.

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov v rámci Slovenskej republiky:

 1. Spracúvanie biometrických údajov fyzických osôb na účely individuálnej identifikácie fyzickej osoby v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 2. Spracúvanie genetických údajov fyzických osôb v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 3. Spracúvanie lokalizačných údajov v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 4. Spracovateľské operácie vykonávané podľa čl. 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 5. Hodnotenie alebo prideľovanie bodov (napr. hodnotenie výkonnosti dotknutej osoby v práci).
 6. Posúdenie dôveryhodnosti.
 7. Posúdenie platobnej schopnosti.
 8. Profilovanie.
 9. Monitoring práce zamestnanca na základe vážnych dôvodov vyplývajúcich z osobitnej povahy činnosti zamestnávateľa.
 10. Spracúvanie osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu bez súhlasu dotknutej osoby v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 11. Spracovateľské operácie využívajúce nové alebo inovatívne technológie v spojení aspoň s jedným kritériom uvedeným v usmerneniach WP 248.
 12. Systematické kamerové monitorovanie verejných priestorov.

 Všetky mestá a obce, prevádzkujúce kamerový systém, sú povinné vypracovať Posúdenie vplyvu na spracúvanie osobných údajov.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk.