SK

Audit a GAP analýza podľa GDPR

Audit v oblasti ochrany osobných údajov

Počas auditu si polu si ujasníme:

 • kto sú dotknuté osoby,
 • aké osobné údaje spracúvate,
 • kde ich uchovávate,
 • kto k nim má prístup,
 • či sú spracúvané elektronicky alebo papierovo,
 • akými technickými prostriedkami sú spracúvané,
 • určíme účel a právny základ,
 • posúdime primeranosť spracúvania vzhľadom k účelu.

GAP (rozdielová analýza)

 • Posúdime (ne)súlad vašich informačných systémov s novým nariadením.
 • Navrhneme, ktoré dokumenty treba vypracovať prípadne ktoré firemné dokumenty aktualizovať.
 • Navrhneme bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR.
 • Stanovíme si časový plán implementácie.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

BEZPEČNOSŤ NIE JE POVINNOSŤ, ALE PRIORITA!