SK

RECRU - softvér pre personalistov

RECRU

Softvér s príbehom.

O ľuďoch. Pre ľudí.

 

Recru

RECRU efektívne manažuje príbeh človeka vo vašej spoločnosti.

Automatizovaný systém pracuje s databázou uchádzačov, pracovníkov, klientov, CRM,

webmailom, integrovaným telefonovaním a intranetom.

Všetky procesy sú archivované a dohľadateľné.

 

Prečítajte si viac o RECRU v našom katalógu.

 

RECRU je nezávislý od operačného systému, spolupracuje s PC, tabletmi aj smartfónmi.

S ľahkosťou manažuje a pomáha riadiť personálnu agentúru aj personálne oddelenie.

 

RECRU pracuje s vašimi klientmi inteligentne, pružne a efektívne.

Jeho databáza rozlišuje aktívnych, potenciálnych a nových klientov.

Umožňuje ich rýchle oslovovanie a zmenu klientov z potenciálnych

na aktívnych. RECRU sleduje históriu a príbeh vašich klientov.

Porovnáva a analyzuje. Vie ich osloviť hromadne.

Šetrí čas a peniaze.

Kontaktujte nás na info@isecure.sk a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.