SK

Visblee Slovensko s.r.o.

Konzultačná a poradenská činnosť.

Posúdenie podmienok spracúvania osobných údajov v IS OOU,

príprava sekcie Ochrana osobných údajov a súhlasov na portál www.visblee.sk.

Oznámenie informačných systémov.

Poučenie oprávnených osôb.

Príprava sprostredkovateľských zmlúv a zmlúv o mlčanlivosti.