SK

Psychiatrická nemocnica Sučany

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Poradenstvo pri implementácii súladu so ZoKB

Školenia kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov