SK

Obec Beluša

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Analýzy rizík, scany zraniteľností, phishingové testy

Poradenstvo pri implementácii súladu a bezpečnostných opatrení

Bezpečnostné školenia