SK

Jurling s.r.o.

Posúdenie zákonných požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov.

Evidencia a oznámenie informačných systémov.

Poučenie oprávnených osôb.

Príprava sekcie Ochrana osobných údajov na web.

Vypracovanie vzoru sprostredkovateľskej zmluvy a Zmluvy o mlčanlivosti.

Vypracovanie súhlasov so spracúvaním osobných údajov a zverejnením fotografií.