SK

ForesServices, s.r.o., ForesApps, s.r.o.

GAP analýza

Implementácia GDPR

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Interné audity, kontroly súladu

Školenia pre zamestnancov