SK

FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.

Audit podmienok ochrany osobných údajov

Evidencia informačných systémov

Školenie oprávnených osôb

Konzultačná a poradenská činnosť

Príprava na novú európsku legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov (General Data Protection Regulations - GDPR)