SK

Cloud-IT s.r.o.

Posúdenie podmienok spracúvania osobných údajov

Vypracovanie Bezpečnostného projektu

Evidencia a oznámenie informačných systémov

Poučenie oprávnených osôb

Konzultačná a poradenská činnosť

Príprava sekcie Ochrana osobných údajov a súhlasov so spracúvaním OU na portáli recrujobs.com