SK

Babcock & Wilcox Slovakia s.r.o.

Konzultačná a poradenská činnosť.

Posúdenie podmienok spracúvania osobných údajov v informačných systémoch.

Vypracovanie súhlasov so spracúvaním osobných údajov v slovenskom a anglickom jazyku.

Poučenie oprávnených osôb v slovenskom i anglickom jazyku.

Evidencia informačných systémov.