SK

Antidopingová agentúra SR

Implementácia GDPR

Interné audity, kontroly súladu

Školenia pre zamestnancov

Konzultačná a poradenská činnosť

 

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Analýzy rizík

Poradenstvo pri implementácii súladu a bezpečnostných opatrení

Bezpečnostné školenia