SK

Pravidlá udelenia súhlasu so spracúvaním cookies po novom

Cookies sa podľa GDPR za určitých okolností môžu považovať za osobné údaje. Je potrebný súhlas alebo sa dá používanie cookies založiť aj na inom právnom základe? Aké povinnosti musí prevádzkovateľ dodržať v súvislosti s používaním cookies? Aké sú nové pravidlá pre používanie cookies podľa EDPB?

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, tvorené písmenami a číslicami, ktoré webová stránka odosiela do vášho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu, a ukladá ich na pevný disk týchto zariadení. Webová stránka vďaka cookies vie, že ju daný užívateľ už navštívil, a pri ďalšej návšteve je mu umožnené rýchlejšie načítanie informácií.

Druhy cookies z časového hľadiska

Z časového hľadiska rozlišujeme dočasné a trvalé cookies. Dočasné cookies sa ukladajú v zariadení užívateľa len počas doby, počas ktorej je na stránke a nezatvorí ju. Po odchode z webovej stránky sú zo zariadenia vymazané. Trvalé cookies sa ukladajú v zariadení užívateľa a zostávajú tam do uplynutia svojej platnosti, ktorá je nastavená v prehliadači (napr. pár týždňov) alebo kým ich užívateľ nevymaže.

Druhy cookies z obsahového hľadiska

  1. Základné cookies - Tvoria základ pre prevádzku webových stránok. Umožňujú používanie základných funkcií, ako napr. zapamätanie prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Pokiaľ tieto cookies užívateľ zakáže, nebude môcť využívať bezchybný chod webových stránok.
  2. Funkčné cookies - Používajú sa na zjednodušenie užívateľského rozhrania pre návštevníkov. Napríklad, cookies si pamätajú preferované nastavenie krajiny a jazyka. Funkčné cookies, ktoré sú uložené len vo Vašom počítači, zostávajú v platnosti počas Vašej relácie na webovej stránke.
  3. Reklamné cookies - Umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých zaujala.
  4. Analytické cookies - Google Analytics je analytický nástroj od Googlu, ktorý pomáha vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci používajú. Môže pomocou súpravy súborov cookie zhromažďovať informácie a nahlasovať štatistiky používania webu bez identifikácie totožnosti jednotlivých návštevníkov Googlu.

Nastavenie súborov cookies

Každý webový prehliadač umožňuje správu nastavení súborov cookies. Jednotlivé cookies môžete ručne vymazať alebo úplne zakázať ich použitie. Môžete taktiež blokovať alebo povoliť ich len pre jednotlivé webové stránky.

Pravidlá ochrany osobných údajov v súvislosti s používaním cookies

Ak sú cookies osobným údajom, prevádzkovateľ môže tieto osobné údaje spracúvať len na niektorom právnom základe podľa GDPR. Prevádzkovateľ e-shopu môže použiť právny základ plnenie zmluvy, ak používa napr. len funkčné cookies na zabezpečenie riadneho chodu jeho e-shopu. Marketingové cookies možno spracúvať len na právnom základe súhlas. V praxi sa používa tzv. cookie banner, kde je informácia o tom, že webové stránky používajú cookies (na prispôsobenie obsahu a reklám, na analýzu návštevnosti) a tlačidlo na udelenie súhlasu.

Okrem určenia právneho základu je prevádzkovateľ povinný splniť si informačnú povinnosť vo forme dokumentu Pravidlá používania cookies, v ktorom okrem by okrem identifikačných a kontaktných údajov prevádzkovateľa mali byť aj informácie o tom, aké druhy cookies prevádzkovateľ používa, ako ich môžu návštevníci spravovať a nastavovať.

Súhlas so spracúvaním cookies po novom

Dňa 4. 5. 2020 EDPB schválil usmernenia 5/2020 o súhlase, ktoré aktualizujú pôvodný dokument WP259.01, prijatý 10. apríla 2018. Usmernenia spresňujú platne udelený súhlas o spracúvaní cookies a zakazujú niektoré zaužívané praktiky marketérov a tvorcov webstránok, ktoré nie sú v súlade s ideou GDPR.

Súhlas pri cookie wall

Cookie wall (cookie stena) je spôsob, ktorým môžu prevádzkovatelia webových stránok zakázať používateľom prístup na stránky, ak nesúhlasia s používaním súborov cookie a sledovačmi nachádzajúcimi sa na webovej stránke. Cookie wall funguje ako bariéra, ktorá stavia používateľa do situácie “prijať cookies alebo opustiť stránku”.

Podľa bodov 38-41 Usmernení 5/2020, poskytovateľ služieb nemôže zabrániť používateľom stránok v prístupe k obsahu stránok, ak nesúhlasia s používaním cookies.

Príklad:

Poskytovateľ webových stránok zavedie skript, ktorý zabráni viditeľnému obsahu, s výnimkou žiadosti o prijatie súborov cookie a informácií o tom, ktoré súbory cookie sa nastavujú a na aké účely sa budú spracovávať údaje. Prístup k obsahu nie je možný bez kliknutia na tlačidlo „Prijať cookies“. Keďže dotknutej osobe nie je poskytnutá skutočná voľba, jej súhlas nie je slobodný.

Umožnenie prístupu na webovú stránku až po odkliknutí súhlasu so spracúvaním cookies nie je možné považovať za platne udelený súhlas v súlade s GDPR.

Scrolling alebo swiping

Druhá významná zmena sa týka scrollingu (rolovaniu po internetovej stránke) alebo swipingu (potiahnutia) na internete. Pojednáva o tom bod 86 Usmernení 5/2020.

Takéto interakcie môžu byť ťažko odlíšiteľné od inej činnosti pri prezeraní webových stránok používateľom, preto nie je možné určiť, že ide o jednoznačný súhlas.

Okrem toho, v takomto prípade bude ťažké poskytnúť používateľovi spôsob odvolania súhlasu rovnakým spôsobom, ako bolo jeho udelenie.

Rolovanie alebo posúvanie sa cez webovú stránku alebo podobná užívateľská aktivita za žiadnych okolností nespĺňa požiadavku udelenia jednoznačného súhlasu.

Autorka textu: Ing. Marcela Ilavská